Số 10, ngõ 143/34, đường Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

(Accounting & Management)

39 2 hr 30 min
Teacher
Dakila HG Kola

Programmer

TUYỂN SINH TẠO NGUỒN

(Language Development)

36 2 hr 5 min
Teacher
Dakila HG Kola

Instructor

VẬN HÀNH DỊCH VỤ

(WP & PHP Development)

40 2 hr 29 min
Teacher
Dakila HG Kola

Programmer

HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ

(Historical Science)

35 2 hr 29 min
Teacher
Dakila HG Kola

Instructor

PHÁT TRIỂN HỌC LIỆU

(Civil Engineering)

35 2 hr 29 min
Teacher
Dakila HG Kola

Instructor

ABC